MEGVÁLTÓS NŐVÉREK

"Nyitottak és érzékenyek vagyunk korunk szükségleteire.
Krisztussal bensőséges kapcsolatban, szeretetben és egyszerűségben szolgáljuk Isten Országát."
(Sz. 7.)

Rólunk

Mobirise Website Builder
Alapítónk, Alfonza anya

Eppinger Erzsébet boldog Mária Alfonza anya törékenysége és betegsége ellenére kitartóan szolgálta felebarátait a legkülönbözőbb nehézségekben.

Mobirise Website Builder
Történetünk

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációját Alfonza anya 1849. augusztus 28-án alapította, az észak-elszászi Niederbronnban.

Mobirise Website Builder
Lelkiségünk

Az Isteni Megváltóról nevezett nővérként arra szól meghívásunk, hogy Alfonza Anya karizmájához hűen egész életünket a megváltás szolgálatába állítsuk.


Örömmel merítsetek vizet az üdvösség forrásaiból!” Iz 12,3


Közösségünk

Szüntelenül keressétek Isteni Mesteretek közelségét; Őt szemléljétek éjjel-nappal szüntelenül, hogy magatok Hozzá hasonlóvá váljatok. (Alfonza anya) Óvodapedagógusként és tartományfőnöknőként arra törekszem, hogy Isten irgalmas szeretetét továbbadjam a rám bízottaknak.

Farkas M. Ágnes nővér

Kedvenc bibliai részem a Mt14 22-33, amikor Péter apostol Jézus szavára rálép a hullámzó tengerre, és a vízen járni tud. Gimnáziumunkban tapasztalom, hogy milyen gyönyörű a tanári hívatás. Nagyszerű dolog a fiatalok között lenni, velük kirándulni, beszélgetni, vagy sokat nevetni.

Birosz M. Alfonza nővér

Elég Neked az Én kegyelmem!” 2Kor 12,9 
Betegápoló nővérként tevékenykedem idős otthonunkban.
Alfonza anya tanítását és védőszentem, Kis Szent Teréz példáját igyekszem követni szolgálatomban. Gyengeségeim tudatában adok hálát minden nap Istennek.

Kis M. Teréz nővér

Éveken át tanítottam kisgyermekeket és kamaszokat, majd zarándokházunkban dolgoztam. Később szellemileg sérült fiatalokat segítettem, aztán tanácsosnő voltam Rómában. Szeretem a természetet, szívesen tolmácskodok, de a legszebb: közelebb segíteni az embereket Istenhez.

Csaplár M. Kinga nővér

Jézus azért jött, hogy „életünk legyen és bőségben legyen” Jn 10,10. Mint lelkigondozó és általános tanácsosnő arra törekszem, hogy ezt a bőséget megéljem és kísérőként mások mellé szegődjek az igazi boldogságra vezető úton. E boldogság alapja a felismerés, hogy Isten bennünk él.

Kuchta M. Margit nővér

Uram Te mindent tudsz, azt is tudod hogy szeretlek!” Jn 21,15
A piliscsabai idős otthonunkban szolgálok, korábban betegápolóként, jelenleg mentálhigiénés munkatársként.
Szívesen vagyok az idősek között, igyekszem a mindennapjaikat megszépíteni.

Krajczár M. Erika nővér
Mobirise Website Builder

Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan.” 1Kor 15,10 Életemben legszebb éve 2016 volt, amikor 50. jubileumom alkalmával nyilvánosa kimondhattam fogadalmam szavait. Isteni jegyesem volt a mindenem.

Bagi M. Anna nővér

Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton?” Lk 24, 32 Római zarándokházunkban szolgálok. A hozzánk érkező zarándokokat nem csak testi, hanem lelki javakkal is akarom szolgálni. Támaszuk, útitársuk szeretnék lenni zarándokútjuk során.

Terenyei M. Fausztina nővér

…és meglátja minden ember az Isten szabadítását.” Lk 3,6
Szerzetesként és lelkigondozóként személyes elhívásom, hogy értő hallással és érző szívvel, a Lélek vezetésében társként lehessek melletted, és segítő társad lehessek abban a lelki folyamatban, amely a belső szabadság útjára vezet. 

Kurali M. Dominika nővér

Én szólok hozzád így: Ne félj! (...) Magam vagyok a gyámolod – az Úr mondja ezt neked –, Izrael Szentje, a te Megváltód.” Iz 41,14 Megváltós nővérként törekszem arra, hogy amit szolgálatul kapok, amit rám bíznak, azt szeretettel, jó szívvel tegyem, Isten nagyobb dicsőségére.

Kis M. Viktória nővér

Én szólok hozzád így: Ne félj! (...) Magam vagyok a gyámolod – az Úr mondja ezt neked –, Izrael Szentje, a te Megváltód.” Iz 41,14 Megváltós nővérként törekszem arra, hogy amit szolgálatul kapok, amit rám bíznak, azt szeretettel, jó szívvel tegyem, Isten nagyobb dicsőségére.

Demeter M. Teodóra nővér

„Minden forrásom belőled fakad!” Zsolt 87,7


Szolgálatunk

Nagyboldogasszony Ház

Az idősek és betegek szolgálata egyik legfontosabb örökségünk. Úgy akarunk mellettük lenni ebben az élethelyzetben, hogy emberi méltóságuk mindig megmaradjon.

Szent Margit Gimnázium

1920-ban alapított gimnáziumunk a történelem megpróbáltatásai ellenére Budapest egyik jelentős iskolájává vált. Mottója: „Bizalom és felelősségtudat”

Mobirise Website Builder
Szent László Óvoda

Piliscsabai óvodánkban derűs, kiegyensúlyozott, a teremtett világ szépségeire fogékony gyermekeket szeretnénk nevelni. Küldetésünk legfontosabb eszköze a játék.

Mobirise Website Builder
Villa Mater Redemptoris

A zarándoklat az ember szíve mélyén élő vágyról szól, hogy találkozzon Istennel. Szeretnénk, hogy a római zarándokház a találkozások helye legyen.

Mobirise Website Builder
Szent Anna Kollégium

Egyetemista lányoknak kínálunk kollégiumunkban második otthont és közösséget,  ahol támogatjuk őket tanulmányi, lelki és személyes fejlődésükben.

Mobirise Website Builder
Redemptor Segítő Szolgálat

Rendi intézményeket támogatunk lelki napok tartásával, közösségeik fejlesztésével, lelkigondozással - mentálhigiénés szemlélettel, megváltós lelkiségében.


„Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.” Lk 4,18


Veled

Megszólítottnak érzed magad? Bizsereg benned egy vágy, hogy közösségben élve, nővérként másokért valami jót tegyél? Esetleg kételyeid vannak hivatásoddal kapcsolatban? Vagy egyszerűen csak kíváncsi vagy közösségünkre? Keress minket bizalommal a hivatas@megvaltosnoverek.hu e-mailcímen, igyekszünk segíteni Neked abban és úgy, amire és ahogy szükséged van.

Alapítónk, Boldog Alfonza anya lelkisége rendi közösségünkön túl is nagyon sok embert megszólít - férfiakat, nőket, világiakat, családokat. A Megváltós Lelki Közösség őket gyűjti össze. Az intézményeinkben dolgozó világiak ajándékot jelenteken kongregációnk és az Egyház számára. Velük partnerségben szeretnénk új utakat keresni, hogy a mi megváltós lelkiségünkben közösen építsük Isten Országát.

Szolgálatunkhoz támogatókra van szükségünk, akik céljainkkal azonosulva segítenek minket anyagiakkal is. Szívesen fogadjuk az adományokat vagy az adó egy százalékának felajánlását alapítványaink számára:
Szent László Óvoda Alapítvány | 18696406-1-13 | Számlaszám: 65700024-10124550
IMNN Iskolaalapítvány | 18230659-1-43 | Számlaszám: 11711034-20848026

Köszönjük, hogy sokan imájukkal vállalnak velünk közösséget küldetésünk teljesítésében.
Urunk, Istenünk, Te Mária Alfonza anyának gyermekkorától fogva megadtad a kegyelmet, hogy mind jobban megértse a kereszt titkát. Kérünk, ébreszd fel bennünk a készséget, hogy Mária Alfonza anya példája szerint mi is átalakuljunk a Megváltó krisztus szeretete által, és életünkkel tegyünk tanúságot Róla mindazok előtt, akikkel találkozunk. Ámen


„Ha mindent Istenben szemléltek és általa tesztek, akkor Isten fog általatok beszélni és cselekedni” M. Alfonza anya


SDR

ISTENI MEGVÁLTÓRÓL
NEVEZETT NŐVÉREK
KONGREGÁCIÓJA
MAGYAR TARTOMÁNY

Kapcsolat
Központunk
  • 1085 Budapest
  • Horánszky utca 17.
  • +36 1 338 4782
  • info@megvaltosnoverek.hu